Om det av vissa omständigheter, tex som det var med Covid inte är möjligt med fysiskt möte så kan jag också ge råd/tips på distans.

Då "träffas" vi via telefon/videosamtal och pratar om ert upplevda problem/oönskade beteende/funderingar.
För att få ut det mesta av ett sådant möte så kommer jag i förväg att maila ut ett frågeformulär som Du/Ni svarar på.

När Du/Ni tar kontakt (via telefon eller mail) så bestämmer vi datum för samtal och jag skickar ut frågeformuläret

Kostnad:
Första möte 45 min = 450 kr
Följande möten 30 min= 300 kr