Gränsporten Hund o Jakt
är ett enmansföretag som jag jobbar med vid sidan av mitt ordinarie arbete. Det gör att jag inte alltid kan svara direkt på mobil/mail men jag återkommer alltid snarast!

Jag arbetar med positiv förstärkning i träningen av hundar, dvs vi belönar det beteende vi vill ha och bortser från de vi inte vill ha.
Viktigt är också att se er som en enhet, dvs förare och hund som ska känna trygghet och glädje i samarbetet.

Jag är H-märkt och medlem i Sveriges Hundföretagare, vad det innebär kan du läsa mer om här