Här hittar du kurser som fokuserar på relationen mellan dig och din hund.
Vi tränar inte traditionell lydnad utan övningarna är i syfte att utveckla och fördjupa ert samspel och kontakt samtidigt som du får en djupare förståelse för din hund.
I de olika kurserna får du lära dig mer om relationens grundstenar och hur du bygger er realation trygg och stark 

Teamwork 
Första delen av tre i relationskurserna. Vi pratar mycket om trygghet och kommunikation. 
Ni får prova på övningar i tillit, samarbete och lek.
Vi lär oss om 3 grunder i relationen, Trygghet, Samarbete och Bestämmande som Kenth Svartberg har tagit fram.
Du får verktyg som hjälper dig bli en trygg förebild för din und och kunskap i hur du bäst ledsagar din hund både vid jobbiga situationer och situationer som kräver passivitet. 

RelationsResan 
Andra delen av tre. Här får du ökad förståelse för din hund och hur de speciella rasegenskaperna kan spela in på ert samliv och vardag,
Att lösa kluriga problem och att äta middag tillsammans är ett par av övningarna vi provar.
Du får ta på dig belöningsglasögon för att lära dig se hundens positiva beteenden och lära dig belöna hunden på olika sätt.

RelationsBoosten
Sista delen i relationskurserna. Här får du växa i din hunds ögon genom att leda den till roliga aktiviteter och erbjuda den spännande upplevelser.
Vi gör ett litet personlighetstest för att se vem din hund är och provar på  olika hundjobb för att  berika din hunds vardag.
Du får lära dig hur du ökar din hunds självkänsla genom kroppskontrollsövningar och vi provar på hundgymmet.