Vitalparametrar - Puls, andning och temp

Det är jätteviktigt att ha koll på ovanstående vitalparametrar hos din hund när den är frisk för att kunna avgöra om något har förändrats om du misstänker att din hund är sjuk.
Hos en veterinär kan det ha stor betydelse när en diagnos ska ställas eller för att gå vidare i undersökningar.

Jag visar och hjälper dig att ta dessa första gången och du får med en liten journal hem för att kunna fortsätta på egen hand. Man bör mäta minst 5-6 ggr för att kunna få fram ett bra medelvärde. 

Hos mig kommer din hund att vara lite uppjagad, ny plats och en ny människa och det gör att alla värden kanske inte blir helt rätt. Helst ska man mäta på morgonen eller efter att hunden har vilat i ca 15 min. 

Pris: 200 kr
(Gäller i min lokal i Börrum)