Första Hjälpen och HLR - den livsviktiga kursen

Vet du vad du ska göra om din eller någon annans hund blir skadad?
T ex är medvetslös, chockad, sätter något i halsen eller får hjärtstopp! 

Genom att få kunskap och öva får man trygghet när olyckan är framme!
Den här kursen ger dig både teoretisk kunskap och övning bla på CasPer HLR-docka.
Vi går igenom ett antal ämnen, tex akut trauma, blödning, tasskador, drunkning, sårskador m.m.
Övar på att lägga olika bandage, nossnara, flytta skadad hund och HLR.

Vi håller på i ca 3 ½-4 timmar och kostnaden är 900 kr/deltagare (ej åskådare/medföljande).

Egna hundar är välkomna att följa med, men det är främst en teoretisk kurs.
Om hunden är trygg med ny miljö och hantering så kan tex lägga bandage provas på plats.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha kunskap om: 

  • Hundens vitalparametrar
  • Förstå och kunna agera utifrån handlingsplanerna för hjärtstopp hos hund
  • Förstå och kunna agera utifrån handlingsplanerna för luftvägsstopp hos hund
  • Kunna bedöma och utföra rätt åtgärder utifrån kursens aktuella olycksfall och trauman

Detta uppnår vi genom: 
Teoretisk genomgång
Praktisk träning

Efter genomgången kurs får alla deltagare ett kursbevis på godkänd kurs! 

Jag är utbildad som Första Hjälpen och HLR instruktör enligt riktlinjer från RECOVER guidelines, se faktaruta till höger! 

Initiativet Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation (RECOVER), är ett samarbetsprojekt mellan Veterinary Emergency and Critical Care Society (VECCS) och American College of Veterinary Emergency and Critical Care (ACVECC) med över 100 styrelsecertifierade veterinärspecialister från hela världen, Tillsammans har de utformat evidensbaserade kliniska HLR riktlinjer för hund och katt. Instruktörer från Hundstegs instruktörsutbildning första hjälpen och akuta insatser för hund arbetar enligt RECOVER guidelines - Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation: Evidence and Knowledge Gap Analysis on Veterinary CPR: Journal of Veterinary Emergency and Critical Care: Vol 22, No s1 (wiley.com)