Jag och mina hundar

Laggarängens Otto!
SE VCH
Svensk Viltspårsprovchampion 

Minitigers Fernando Filur! 
Godkänd i anlag och med en 1:a
i öppenklass viltspår!

  

För kontakt:
gransporten_hundojakt@telia.com
070-2812976