För kontakt:
gransporten_hundojakt@telia.com
070-2812976

Gränsporten Hund o Jakt
är ett enmansföretag som jag jobbar med vid sidan av mitt ordinarie arbete. Det gör att jag inte alltid kan svara direkt på mobil/mail men jag återkommer alltid snarast!Jag arbetar med positiv förstärkning i träningen av hundar, dvs vi belönar det beteende vi vill ha och bortser från de vi inte vill ha.

Jag är H-märkt och medlem i Sveriges Hundföretagare