Här kommer en förteckning över de kurser jag gått vid Linköpings universitet:
Hundens beteendebiologi 1   7,5 poäng ht 2011
Hundens beteendebiologi 2   7,5 poäng vt 2012
Hundens beteendebiologi 3   7,5 poäng vt 2012
Introduktion till etologi          7,5 piäng vt 2012

Efter det har jag gått en kurs på Sommenbygdens Folkhögskola i samarbete med Dogsense Therese Arvestrand. Kursen var på halvtid, dvs 20 tim per vecka under 40 veckor ( 800 timmar samanlagt)! Dessa ämnen ingick!

Hundens beteende och etologi                                                    
Raskunskap                                                                                     
Stress och rädslor hos hund                                                         
Aktivering och motion hos hund                                                  
Att starta eget                                                                                  
Inlärningsteori och klickerträning                                               
Vardagslydnad i teori och praktik                                               
Problemhundar och dess ägare                                                    
Allmän hundvård                                                                              
Belöningssystem och berikning                                                    
Kursplanering, metodik och pedagogik                                      
Kundhantering                                                                                 
Praktisk träning                                                                                
Examensarbete                                                                                  
Kurslitteratur , se nedan                                                                      
Helgträffar           

Mitt examensarbete gjorde jag om "Den gamla hunden" och hur man ska ta hand om sin åldrande vän. Hör gärna av dig och få mer information i ämnet!                                                                                
 

Föreläsningar jag varit på:

Hundsjukvård                                                           Åsa Bergwall, leg veterinär                                
Nutrition hos hund                                                  Ulrica Sörlid, zoofysiolog
Etologi                                                                         Lina Roth, Postdoc Linköpings Universitet
Animal Communication                                          Mathias Laska, prof Zoologi Linköpings Universitet
Hundens personlighet och träning                       Kenth Svartberg, Fil Dr i Etologi
Sexuell Selektion                                                      Hanne Lovlie, Fil Dr i Etologi
Hundens domesticering och beteende                Per Jensen, Prof Husdjursetologi, Linköpings Universitet
Stress och Individuella olikheter                            - ” –
Akut djursjukvård                                                   Norsholms Djursjukhus
 

Hör följer en lista på den litteratur som jag läst i olika kurser!

 • Franzén Görnerup, Y. (2008) Vardagsstress och aktivering. Prisma
 • Geneborg, A. Malm, K. m.fl. (2013). Din hund : hundraser i Sverige - hundens liv. Bonnier Fakta
 • Jensen, P. (2011) Hundens språk och tankar. Natur och Kultur.
 • Rugaas, T. (1997) I samspråk med med hunden: Lugnande signaler. Hundens Förlag.
 • Hallgren, A. (2012) Rädda, arga och stressade hundar. Mälaröbörsen.
 • Worm Christiansen, F. (2007). Hundars och vargars beteende. K.Malm Tanke i Tryck
 • Alexander, C M (2006) Klickerglädje! 101 frågor och svar om klickerträning. Canis AS
 • Bodfäldt, E (2013)(2016) Kontaktkontraktet - en bok om människans samspel med hunden. Eva Bodfäldt Education AB
 • Franzén Görnerup, Y (2009) Valpvardag - en bra start på ett långt hundliv. Norstedts
 • Geneborg A, Malm, K m.fl (2013) Din hund - hundraser i Sverige - Hundens liv Bonnier Fakta
 • Jensen, P (2011) Hundens språk och tankar Natur och Kultur
 • McDevitt, L (2010) Släpp kontrollen lös - trygghet och självkontroll för din hund Canis AS
 • Svartberg, K (2010) Bra relation - om samspelet mellan hund och människa med TSB-modellen, Svartbergs hundkunskap
 • Trygger, Y (2010) Första hjälpen - När olyckan är framme Canis Academy
 • Valda delar av Djurskyddslagen samt Statens Jordbruksverks förskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt.
 • Jensen, P Hur smart är din hund?
 • Hallgren, A Den gamla hunden
 • Jensen, P Hunden som skäms
 • Jensen, P Djurens beteende
 • Hallgren, A Etik och etologi för ett lyckat hundliv
 • Scott, G Essential Animal Behaviour
 • Jensen, P The ethology of domestic animals
 • Jensen, P The Behavioural Biology of Dogs
 • Carlsson M Träna viltspår
 • Ekeström P Jakthundskolan, grundlydnad och skötsel
 • Tham M Eftersök på klövvilt
 • Andersson A Eftersökets ABC, hur man lyckas med eftersök på klövvilt
 • Haase K & Oleby J,
  Hundmassage och Stretching